Onderwijs

Feedback van met name leerlingen/studenten en collega’s is een van de sterkste instrumenten die bijdragen tot de intrinsieke motivatie van medewerkers in het onderwijs om de eigen professionaliteit te versterken. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van onder andere John Hattie en Robert Marzano.


Om dit in de praktijk succesvol te kunnen toepassen moet de feedback voldoen aan tenminste 2 voorwaarden:

 • De feedback moet in een veilige omgeving plaatsvinden en gericht zijn op verbetering van voor de uitoefening van het beroep relevante onderwerpen;
 • Geen noemenswaardig extra werk opleveren.

Het werk in het onderwijs kent al te veel werkdruk, en daarom moet een feedback systeem zoveel mogelijk het werk van de feedbackvrager uit handen nemen (kortom eenvoudig en snel werken).

Het instrument FeedMe voldoet volledig aan deze twee eisen! Elke docent / manager / medewerker van het niet onderwijsgevend personeel heeft een eigen account dat uitsluitend door hem/haarzelf kan worden ingezien. In elk account zijn verschillende databases met ge pre-test vragen opgenomen waaruit kan worden gekozen. De rapportage vindt geheel automatisch plaats. Werken met FeedMe kost weinig tot geen moeite en levert veel resultaat op.

Er zijn aparte docenten accounts voor het Primair Onderwijs, Secundair Onderwijs, MBO en Hoger Onderwijs. De accounts bestaan uit hoofdgroepen van vragen, die mede afgeleid zijn van de Wet BIO, maar een wat uitgebreider pakket omvatten. Voor alle onderwijssoorten zijn dezelfde hoofdgroepen gebruikt (met uiteraard per sector verschillende vragen). Deze hoofdgroepen zijn:

 1. Collegialiteit en schoolontwikkeling
 2. Didactisch Handelen
 3. Eigen ontwikkeling van de docent
 4. Lespraktijk
 5. Normen en waarden
 6. Pedagogisch Handelen
 7. Persoonlijke eigenschappen
 8. Vakkennis en innovatie

  Bij het MBO en HBO zijn nog toegevoegd:

 9. Aansluiting beroepsonderwijs
 10. BPV en externe contacten

In deze hoofdgroepen zitten de vragen die allemaal “ge-pretest” zijn.

Klik op de buttons om 5 instructie video’s te zien hoe u werkt met FeedMe.