360 graden analyse
FeedMe is uitermate geschikt voor de in het personeelsbeleid veel gebruikte 360 graden methodiek. Daarbij is de 90 graden de zelf-assessment en zijn de resp. 180-270 en 360 graden feedback gegevens van derden. Door deze met elkaar te vergelijken ontstaat een helder beeld over wat en hoe kan worden bijgedragen aan de versterking van professionaliteit van de medewerker / leidinggevende.

Zelf assessment

Beschikbaar in: FeedMe Advanced

Hoe vaak: 1 keer per 2 jaar

 

Feedback klanten (in het onderwijs:?leerlingen/studenten)

Beschikbaar in FeedMe Basic
Hoe vaak: 5-10x per jaar

 

Feedback collega’s

Beschikbaar in FeedMe Basic
Met Feedback collega’s??
Feedback leidinggevende(n) en (voor het onderwijs) Feedback vanuit lesbezoek
Hoe vaak: 2-5 x per jaar

 

Feedback buitenwereld en externe stakeholders
(in het onderwijs: ouders/stagebedrijven)

Beschikbaar in FeedMe Basic
Hoe vaak: 2-4x per jaar