Heldere en direct begrijpelijke rapportages

FeedMe zorgt voor een automatische en heldere rapportage door middel van metertjes en grafiekbalken die, naarmate je verder doorklikt, meer detail gaan vormen. In de regel zitten er vier lagen van gegevensrapportages in het systeem die eenvoudig door erop te klikken zijn te bekijken. We geven een voorbeeld uit het onderwijs (ROC Horizon College), maar visueel werkt het voor alle sectoren hetzelfde. Afhankelijk van het gebruik zijn diverse benchmarks mogelijk binnen de organisatie en tussen organisaties.

De eerste laag is het startscherm waarin de algemene gegevens zijn opgenomen. Daarin is op een schaal van 1 – 10 te zien wat de gemiddelde feedback score is van de accounthouder (Mijn score). Daarnaast is het algemeen gemiddelde te zien van het team waarin de accounthouder werkzaam is (Mijn team) en daarnaast het gemiddelde van zijn/haar school (In dit geval het Horizon College). Helemaal rechts is de benchmark te zien van alle deelnemende MBO docenten aan FeedMe in Nederland.

Als je op “Bekijk details” onder het metertje van “Mijn Score”, dan kom je in de tweede rapportagelaag. Dit zijn per vragenlijst de hoofdgroepen waarin de vragenlijst is verdeeld. Voor het MBO zijn dat er 10 (DOORKLIKVERWIJZING). In die rapportage zijn de metertjes opgenomen voor de hoofdgroepen waarin het gemiddelde is berekend van alle vragen per hoofdgroep. Het volgende plaatje geeft de feedback van MBO studenten aan voor een docent.

Als je vervolgens op “Details” klikt van een van de metertjes van de hoofdgroepen, dan kom je in de derde rapportagelaag op het niveau van de vragen. Bovenin de metertjes van het gemiddelde van de feedbackresultaten voor de docent zelf, zijn/haar team en school en rechts de landelijke benchmark voor dit onderwerp.

Daaronder worden de vragen zichtbaar. In onderstaand voorbeeld zijn er 2 opgenomen.

Per vraag zie je in groen het resultaat van de eigen feedback. In het voorbeeld heeft deze docent de vraag “Deze docent gaart respectvol met mij om” zelf 199 keer aan zijn/haar studenten voorgelegd ?(N=199, N staat voor number) met een o= van 1,95 (o= staat voor standaardafwijking). De gemiddelde feedback beoordeling op deze vraag was hoog: 8,5. Binnen zijn/haar team is de vraag 1474 keer gesteld met een gemiddeld beoordeling van 8,0 (blauwe balk); een zelfde getal als voor zijn/haar school (rode balk). Landelijk (oranje balk) is de feedbackvraag inmiddels 11682 keer gesteld met een gemiddelde van 8,3. Overigens een heel mooie landelijke score waaruit blijkt dat gemiddeld genomen de scholen van de aan FeedMe deelnemende docenten zeer respectvol met hun studenten omgaan. De publieke indruk is wel eens anders: goed om dit soort zaken ook eens bij de basis te onderzoeken!

De vierde rapportagelaag is een bijzondere. Daarin worden de gegevens van alle 5 de vragenlijsten bijeengebracht. In de voorbeelden hierboven ging het om een onderdeel van de feedbacklijst studenten-docenten, maar er 5 vragenlijsten in het systeem. Naast feedback student-docent ook docent-docent; feedback door de manager, feedback bij lesobservatie en feedback door ouders/stagebedrijven. Omdat de opbouw van de vragenlijsten (DOORKLIK….) dezelfde hoofdgroepen kent, kan ook daar een vergelijking van gemaakt worden. Dit is te zien in het onderstaande radarplot: