Niet onderwijsgevend personeel

In de accounts voor niet onderwijsgevend personeel zitten de volgende vragenlijsten:

  1. Feedback door collega’s
  2. Feedback door de manager
  3. Feedback door klanten en/of de buitenwereld

Net als bij de docentenaccounts en de management accounts hebben de drie vragenlijsten ook hier een vaste opbouw die ook in de rapportage wordt gebruikt. Deze opbouw is:

  1. Collegialiteit
  2. Eigen ontwikkeling
  3. Klant- en externe contacten
  4. Normen en waarden
  5. Persoonlijke eigenschappen
  6. Vakkennis en innovatie

Hierbij een voorbeeld van de vragen uit de categorie persoonlijke eigenschappen van collega feedback

De medewerker die feedback vraag maakt een keuze uit de vragen en kan eventueel daarbij om een toelichting vragen. er bestaat ook nog de mogelijkheid om naast de in de vragendatabases opgenomen vragen, open vragen toe te voegen aan de vragenlijst.