Management

In het management account zijn drie databases met vragen opgenomen die de mogelijkheid bieden om aan de 3 belangrijkste stakeholders van de onderwijsmanagers feedback te vragen:

 1. Feedback door de eigen medewerkers (in veel gevallen docenten)
 2. Collega leidinggevenden en bovengestelde leidinggevenden
 3. De buitenwereld en externe netwerken

Net als bij de docentenaccounts is de opbouw van het management account volgens een vast stramien opgesteld. Het gaat om de volgende tien hoofdgroepen van vragen:

 1. Bijdrage aan de innovatie
 2. Effectief leiderschap (algemeen)
 3. Effectief leiderschap op team niveau
 4. Eigen ontwikkeling
 5. Externe orintatie
 6. Kennisdomeinen
 7. Normen en waarden
 8. Persoonlijke eigenschappen
 9. Resultaat gebieden
 10. Schoolwaarden
 11. Type leiderschap

Binnen de hoofdgroepen zijn de vragen opgenomen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Onderstaand een voorbeeld van de vragenlijst voor effectief leiderschap (algemeen):