Heldere rapportages

De standaard vragenlijsten zijn opgedeeld in hoofdgroepen

Alle vragen die in het systeem zitten zijn ondergebracht in hoofdgroepen. Voor het primair en voortgezet onderwijs zijn dat 8 hoofdgroepen en voor het MBO en HBO zijn dat er 10. In die hoofdgroepen zitten de vragen. Hoeveel vragen er per hoofdgroep zijn, is af te lezen aan onderstaande tabellen. Uit de in het systeem opgenomen vragen zal per vragenlijst een selectie gemaakt worden. Dat kan eenvoudig door ze in het systeem?aan te klikken.

De hoofdgroepen van vragen van het PO en VO zien er als volgt uit (met het aantal in de vragenlijst opgenomen vragen)
Respondentgroep ->
Hoofdgroepen
Leerling Collega Lesbezoek Leiding-gevende Ouders
1 (Vak) kennis en innovatie 3 8 5 9 2
2 Collegialiteit en schoolontwikkeling 21 4 9 4 2
3 Didactisch handelen 3 4 6 7 2
4 Eigen ontwikkeling docent 9 3 14 5 3
5 Lespraktijk 7 5 6 4 8
6 Normen en waarden 17 5 9 4 5
7 Pedagogisch handelen 8 6 4 7 5
8 Persoonlijke eigenschappen 4 7 5 8 5
180 graden 270/1 graden 270/2 graden 270/3 graden 360 graden
De clusters van het MBO en HBO zien er als volgt uit:
Respondent groep ->

Hoofdgroepen

Student Collega Lesbezoek Leiding-gevende BPV / stage bedrijf
1 Aansluiting beroepspraktijk 6 3 2 3 5
2 BPV en externe contacten 4 2 2 3 2
3 Collegialiteit en schoolontwikkeling 5 11 5 8 2
4 Didactisch handelen 18 4 9 4 2
5 Eigen ontwikkeling docent 5 8 5 7 2
6 Lespraktijk 9 3 14 5 2
7 Normen en waarden 8 5 6 4 3
8 Pedagogisch handelen 19 3 4 4 4
9 Persoonlijke eigenschappen 9 5 4 7 2
10 (Vak)kennis en innovatie 4 6 4 6 2
180 graden 270/1 graden 270/2 graden 270/3 graden 360 graden