Managers

In de vorm van het “management pakket” zijn verschillende databases met vragen opgenomen die een uitstekende hulpmiddel zijn van feedback voor de moderne manager. Het gaat om de volgende vragenpakketten:

  1. Feedback op door de manager geleide vergaderingen
  2. 360 graden Feedback met Self Assessment, Feedback door de eigen medewerkers, Feedback door collega leidinggevenden en bovengestelde leidinggevenden en Feedback van de buitenwereld en externe netwerken

De 360 graden feedback is opgebouwd volgens een vast stramien opgesteld. Het gaat om de volgende 11 hoofdgroepen van vragen:

 1. Bedrijfswaarden
 2. Bijdrage aan de innovatie
 3. Effectief leiderschap (algemeen)
 4. Effectief leiderschap op team niveau
 5. Eigen ontwikkeling
 6. Externe orintatie
 7. Kennisdomeinen
 8. Normen en waarden
 9. Persoonlijke eigenschappen
 10. Resultaat gebieden
 11. Type leiderschap

De rapportage hierover ziet er overzichtelijk uit:

Daaronder zit de rapportage van de afzonderlijke vragen. Een voorbeeld: